X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

(*blog_title*)

(*blog_short_description*)

Peducate.ir

با هم بیاموزیم

جستجو
بایگانی
آمار
تعداد بازدیدکنندگان :
261113
نظرسنجی
چقدر از مطالب پورتال رضایت دارید؟

برگه‌ها

ایجاد کادر محاوره ای گرافیکی هشدار با دستور warndlg در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای ایجاد کادر محاوره ای (dialog box) هشدار به صورت واسطه گرافیکی کاربر یا GUI از دستور warndlg استفاده می شود. فرم کلی این دستور به شرح زیر است:

 

ایجاد کادر محاوره ای گرافیکی پرسشی با دستور questdlg در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای ایجاد کادر محاوره ای (dialog box) به صورت واسطه گرافیکی کاربر یا GUI از دستور questdlg استفاده می شود. فرم کلی این دستور به شرح زیر است:

 

ایجاد کادر محاوره ای گرافیکی خطا با دستور errordlg در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای ایجاد کادر محاوره ای (dialog box) پیام خطا به صورت واسطه گرافیکی کاربر یا GUI از دستور errordlg استفاده می شود. فرم کلی این دستور به شرح زیر است:

 

ایجاد کادر محاوره ای گرافیکی پیام با دستور msgbox در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای ایجاد کادر محاوره ای (dialog box) پیام به صورت واسطه گرافیکی کاربر یا GUI از دستور msgbox استفاده می شود. فرم کلی این دستور به شرح زیر است:

 

ایجاد کادر محاوره ای گرافیکی راهنما با دستور helpdlg در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای ایجاد کادر محاوره ای (dialog box) راهنما به صورت واسطه گرافیکی کاربر یا GUI از دستور helpdlg استفاده می شود. فرم کلی این دستور به شرح زیر است:

 

ایجاد کادر محاوره ای گرافیکی برای ورود داده با دستور inputdlg در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای ورود داده توسط کاربر به صورت واسطه گرافیکی کاربر یا GUI از دستور inputdlg به فرم زیر استفاده می شود:

 

تولید منوی انتخاب برای ورود داده با دستور menu در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای ورود داده توسط کاربر به صورت گزینشی توسط واسطه گرافیکی کاربر یا GUI از دستور menu به فرم زیر استفاده می شود: