X
تبلیغات
رایتل

(*blog_title*)

(*blog_short_description*)

Peducate.ir

با هم بیاموزیم

نظرسنجی
چقدر از مطالب پورتال رضایت دارید؟

برگه‌ها
ads

خروج از حلقه تکرار با دستور break در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، اگر بخواهید به محض برقراری شرط، برنامه از حلقه خارج شود از دستور break استفاده می شود. در این صورت نرم افزار، دستورات بعد از حلقه ای که دستور break در آن قرار دارد را اجرا می کند. به مثال زیر توجه کنید:

 

ساختار تکرار با دستور while در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، حلقه while مانند for، دستورات داخل حلقه را تکرار می کند، با این تفاوت که شمارنده ای وجود ندارد. دستورات داخل حلقه تا زمانی که شرط مقابل while برقرار باشد، اجرا می شود. ساختار حلقه به شکل زیر می باشد:

 

استفاده از بردار برای تکرار در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، تا حد امکان سعی می شود از حلقه for استفاده نشود چون در کدهای طولانی، زمان اجرای برنامه را کند می کند.

 

ساختار تکرار با دستور for در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای اجرای دستورات به صورت مکرر و به تعداد مشخص از دستور یا حلقه for استفاده می شود.

 

دستور switch case در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، اگر در دستور if تعداد شرط ها زیاد شود بهتر است دستور switch case به کار رود.

 

دستور شرطی if در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، فرم کلی این دستور شرطی به گونه ای است که اگر نتیجه شرط condition درست بود دستورات زیر if و یا دستورات زیر elseif اجرا می شود و در صورت نادرست بودن نتیجه شرط، دستورات زیر if و یا دستورات زیر elseif اجرا نمی شوند.

 

عملگرهای منطقی در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، این عملگرها فقط روی صفر یا یک منطقی عمل می کند. ترکیب عملیات مقایسه ای و منطقی معمولا در دستورهای شرطی مانند if به کار می روند. این عملگرها عبارتند از:

 

عملگرهای رابطه ای یا نسبتی در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، این عملگرها بر اساس مقایسه بین دو آرایه به کار رفته و نتیجه آن صفر یا یک منطقی است و معمولا در دستورهای شرطی مانند if به کار می روند. این عملگرها عبارتند از: