X
تبلیغات
رایتل

(*blog_title*)

(*blog_short_description*)

Peducate.ir

با هم بیاموزیم

نظرسنجی
چقدر از مطالب پورتال رضایت دارید؟

برگه‌ها
ads

تبدیل تصویر index به Gray با دستور ind2gray در متلب

در متلب (Matlab)، با دستور ind2gray(n,map) می توان تصاویر index را به تصاویر gray تبدیل کرد.

 

تبدیل تصویر RGB به index با دستور rgb2ind در متلب

در متلب (Matlab)، با دستور rgb2ind(n,map) می توان تصاویر RGB را به تصاویر index تبدیل کرد.

 

تبدیل ماتریس به تصویر Gray با دستور mat2gray در متلب

در متلب (Matlab)، با دستور mat2gray می توان ماتریس را به تصاویر gray تبدیل کرد.

 

تغییر درجه خاکستری تصویر با دستور bitshift در متلب

در متلب (Matlab)، با دستور bitshift(name,n) می توان میزان خاکستری بودن تصویر را تغییر داد.

 

تبدیل تصویر Gray به index با دستور gray2ind در متلب

در متلب (Matlab)، با دستور gray2ind می توان تصاویر gray را به تصاویر index تبدیل کرد.

 

تبدیل تصویر RGB به Gray با دستور rgb2gray در متلب

در محیط متلب (Matlab)، با دستور rgb2gray می توان تصویر RGB را به تصویر Gray تبدیل کرد.

 

تبدیل باینری تصویر با دستور im2bw در متلب

در محیط متلب (Matlab)، تصویر توسط دستور im2bw(x,map,level) به یک تصویر باینری تبدیل می شود.

 

نمایش عکس با دستور imshow در متلب

در محیط متلب (Matlab)، عکسی که قبلا با دستور importdata یا imread در محیط متلب وارد شده است را می توان توسط دستور imshow(picname) نمایش داد.