(*blog_title*)

(*blog_short_description*)

Peducate.ir

با هم بیاموزیم

جستجو
بایگانی
آمار
تعداد بازدیدکنندگان :
291781
نظرسنجی
چقدر از مطالب پورتال رضایت دارید؟

برگه‌ها

آموزش اکسل بخش چهارم


در این بخش با قسمت چهارم آموزش اکسل همراه خواهیم بود.  

ویرایش سطر و ستون

اضافه کردن سطر

شیوه اول: بر روی سطری که میخواهیم سطر نو قبل از آن اضافه شود، کلیک میکنیم. منوی Insert را انتخاب میکنیم. گزینه Rows را انتخاب میکنیم.

شیوه دوم: بر روی سطری که میخواهیم سطر نو قبل از آن اضافه شود کلیک راست میکنیم. از منوی باز شده Insert را انتخاب میکنیم.

نکته: سطرهای زیرین به پایین رانده میشوند.


اضافه کردن ستون

شیوه اول: بر روی ستونی که میخواهیم ستون نو قبل از آن اضافه شود، کلیک میکنیم. منوی Insert را انتخاب میکنیم. گزینه Column را انتخاب میکنیم.

شیوه دوم: بر روی ستونی که میخواهیم ستون نو قبل از آن اضافه شود Right Click میکنیم. گزینه Insert را انتخاب میکنیم. نکته ستون قبلی به جلو رانده میشود.


تغییر ارتفاع سطر

برای تغییر ارتفاع سطر به دو شیوه می توان عمل کرد.

شیوه اول: کافی است به مرز بین سطر مورد نظر و سطر بعدی رفته تا مکان نما به صورت یک فلش دو سر در آید. درادامه مرز سطر را به محل مورد نظر Drag میکنیم.

شیوه دوم: در این شیوه ارتفاع به اندازه دقیق تنظیم میشود. برای این کار گام ها زیر را انجام میدهیم: انتخاب منوی Format ، انتخاب زیر منویRow ، انتخاب گزینهHeight

در کادرباز شده اندازه دلخواه را وارد میکنیم. نکته به طور پیش فرض ارتقاع سطر 12.75میباشد.


تغییر پهنای ستون

برای تغییر پهنای ستون به یکی از دو شیوه زیر عمل میکنیم:

شیوه اول: کافی است به مرز بین ستون مورد نظر و ستون بعدی رفته تا مکان نما به صورت یک فلش دو سر در آید درادامه مرز ستون را در جهت مورد نظر Drag میکنیم.

شیوه دوم: در این شیوه پهنا را به صورت دقیق تنظیم میکنیم. برای اینکار گام ها زیر را طی میکنیم: انتخاب منویFormat ، انتخاب زیر منویColumn ، انتخاب گزینهWidth ، در کادر باز شده مقدار دلخواه را وارد میکنیم. نکته: به طور پیش فرض پهنای ستون 8.43میباشد.


تغییر پهنای استاندارد ستون

میدانیم که پهنای استاندارد ستونها 8.43 میباشد اگر بخواهیم این پهنای استاندارد را کم یا زیاد کنیم به ترتیب زیر عمل میکنیم: (فقط به یاد داشته باشید این تغییر بر روی ستونهایی اعمال میشود که پهنای آنها را تغییر نداده باشیم): انتخاب منویFormat ، انتخاب زیر منویColumn ، انتخاب گزینهStandard Width ، در کادر باز شده پهنای مورد نظر را وارد میکنیم. جستجوی داده ها اگر بخواهیم رشته کاراکترهای خاصی را در کاربرگ خود پیدا کنیم، مشاهده هر یک از سلولها کار سختی خواهد بود.


جستجو در اکسل

پیدا کردن یک رشته از کاراکتر ها که باید تغییر یابند نیز مشکل تر میباشد. اکسل ویژگیهایی دارد که به ما در یافتن داده ها و جایگزین آنها کمک میکند.


استفاده از Find

برای فعال کردن Find به یکی از دو شیوه زیر عمل میکنیم.

شیوه اول: انتخاب منویEdit ، انتخاب find

شیوه دوم: فشردن همزمان کلید های Ctrl + F

جهت جستجوی داده ها گام ها زیر را انجام میدهیم: لغتها یا عددهایی را که میخواهیم مکان یابی کنیم در کادر متن Find What وارد میکنیم. دکمه Find Next را کلیک میکنیم و Excel اولین مورد از شرط جستجو را پیدا میکند و آن را انتخاب مینماید. کادر گفتگو Find بر روی صفحه نمایش باقی می ماند تا بدین ترتیب بتواند جستجو برای متن یا اعداد مشخص شده را ادامه دهیم. جهت جستجو برای مورد بعدی داده های مشخص شده Find Next را مجدداً کلیک میکنیم. جهت برگشت به محیط دکمه Esc را فشرده و یا بر روی دکمه Close کلیک میکنیم. تا کادر گفتگو Find بسته شود و درادامه با داده های داخل سلول به کارمان ادامه میدهیم. جهت جستجو پس از بستن کادر مکالمه، با فشار دادن Ctrl + F کادر گفتگو را میتوانیم مجدداً باز نماییم.

نکته: اگر محدوده ای از سلول ها را در یک کاربرگ , قبل از باز نمودن کادر گفتگو Find را انتخاب کنیم، جستجو را برای این سلولها محدودکرده ایم.


برقراری شروط بیشتر برای Find

کادر گفتگو Find با ارائه گزینه های زیر جستجو را با تخصصی تر نمودن آن محدود میسازد.

Search: می توان جهت جستجو را مشخص کرد. جستجو به صورت سطری باشد (By Row) یا به صورت ستونی باشد.

Look In: با استفاده از این گزینه میتوانیم جستجو را به یک عنصر خاص محدود کنیم در این کادر گزینه های Formula, Values, Comments' را خواهیم داشت.

Match Case: با انتخاب این گزینه محیط به حروف بزرگ و کوچک حساس شده و کلماتی را پیدا میکند که از نظر حروف بزرگ و کوچک مطابق متن تایپ شده در کادر Find what باشد.

Find Entire Cell only: این گزینه از Excel میخواهد سلولهایی را که داده های اضافه بر رشته کاراکتر جستجو دارند نادیده بگیرد.

نظرات (0)


نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
ads