(*blog_title*)

(*blog_short_description*)

Peducate.ir

با هم بیاموزیم

جستجو
بایگانی
آمار
تعداد بازدیدکنندگان :
291796
نظرسنجی
چقدر از مطالب پورتال رضایت دارید؟

برگه‌ها

آموزش اکسل بخش سوم


برای انتخاب خانه ها در اکسل به طریق زیر عمل کنید.  

انتخاب یک یا چند خانه

توسط صفحه کلید: برای انتخاب یک خانه بسنده هست با جهت نما (Arrow key)بر روی آن برویم. برای انتخاب تعدادی خانه مجاورکافی هست دکمه Shift را پایین نگه داشته و با کلید های جهت نما (Arrow Key)بر روی آن حرکت کنیم. برای انتخاب سطر جاری بسنده هست کلید های Shift + Spacebar را بفشاریم. برای انتخاب یک ستون بسنده هست کلید های Ctrl+ Spacebar را بزنیم. برای انتخاب کاربرگ جاری بسنده هست کلیدهای Ctrl + Shift+ Spacebar را بزنیم.


توسط ماوس: برای انتخاب یک خانه بسنده هست با ماوس بر روی آن کلیک کنیم. برای انتخاب تعدادی خانه کنار بسنده هست دکمه طرف چپ ماوس را پایین نگه داشته و روی خانه ها Drag کنیم. برای انتخاب یک سطر بسنده هست روی شماره سطر Click کنیم. برای انتخاب یک ستون بسنده هست روی حرف ستون Click کنیم. برای انتخاب یک کاربرگ بسنده هست از منوی Edit، گزینه Select All را انتخاب کنیم. نکته برای انتخاب تعدادی خانه غیر کنار با ماوس به تنهایی یا صفحه کلید به تنهایی نمیتوان انتخاب را انجام داد و باید از ماوس و صفحه کلید،هر دو استفاده کنیم. برای این کار بسنده هست کلید Ctrl را پایین نگه داشته و روی خانه های مورد نظر Click کنیم.


دستور برگشت

میتوانیم عمل انجام داده شده را برگردانیم. فرض کنید در سلول A1 عدد 10 را می نویسیم و در ادامه آنرا پاک می کنیم. اگر در این زمان ازدستور Und استفاده کنیم. عدد 10 بر میگردد. برای استفاده از Und به یکی از شیوه های زیر عمل می کنیم.

شیوه اول: انتخاب منوی Edit- انتخاب Und

شیوه دوم: فشردن هم زمان کلیدهای ctrl+z

شیوه سوم: استفاده از آیکون Und در نوار ابزار Standard


دستور Red

با این دستور می توانیم عمل Und را برگردانیم.برای اجرای این دستور به یکی از شیوه های زیر عمل می کنیم.

شیوه اول: انتخاب منوی Edit- انتخاب Red

شیوه دوم: فشردن هم زمان کلیدهای ctrl+y

شیوه سوم: استفاده از آیکون Red در نوار ابزار


نسخه برداری و انتقال سلولها

نسخه برداری از سلولها

موضوعات مورد نظر را انتخاب میکنیم.

به یکی از شیوه های زیر Copy را انتخاب میکنیم.

استفاده از آیکون Copy

انتخاب منوی Edit، گزینه Copy

Right Click بر روی موضوع و انتخاب گزینه Copy

فشردن هم زمان کلیدهای Ctrl+C بر روی مکانی که می خواهیم داده ها اضافه شوند.


با یکی از شیوه های زیر Paste را انتخاب میکنیم

استفاده از آیکون Paste

انتخاب منوی Edit، گزینه Paste

Right Click بر روی موضوع و انتخاب گزینه Paste

فشردن هم زمان کلید های Ctrl+V


انتقال سلولها

انتخاب موضوعات مورد نظر

به یکی از شیوه های زیر Cut را انتخاب میکنیم:

استفاده از آیکون Cut

انتخاب منوی Edit، گزینه Cut

Right Click بر روی موضوع مورد نظر و انتخاب گزینه Cut

فشردن هم زمان کلیدهایCtrl +X  بر روی محل انتقال موضوعات

به یکی از شیوه های گفته شده در حالت قبل گزینه Paste را انتخاب حذف سلول وقتی یک سلول را حذف میکنیم محتویات آن به همراه خود سلول حذف می شود که جای این سلول یک فضای خالی ایجاد میشود.

این فضای خالی باید توسط سلولهای کنار پر شود. برای حذف یک سلول به یکی از شیوه های زیر عمل میکنیم:

شیوه اول: انتخاب موضوعات، انتخاب منوی Edit، انتخاب گزینه Delete

شیوه دوم: انتخاب موضوعات، Right Click بر روی خانه، انتخاب گزینه Delete.

با انتخاب گزینه Delete پنجره ای ظاهر می شود که شامل چهار گزینه زیر هست (در این پنجره میتوانیم تعیین کنیم که محل خالی سلول حذف شده با کدام یک از سلولهای کنار پر شود.)

Shift Cell Left: باعث انتقال خانه طرف راست خانه پاک شده به جای آن میشود.

Shift Cells Up: خانه زیرین خانه پاک شده را بجای آن منتقل میکند.

Entire Row: سطر زیرین خانه پاک شده را به جای سطری که خانه پاک شده در آن قرار دارد منتقل میکند.

Entire Column: ستون طرف راست خانه پاک شده را به جای ستونی که خانه پاک شده در آن قرار دارد منتقل می کند.


نکته: اگر محیط فارسی باشد بجای ستون طرف راست، ستون طرف چپ جایگزین میشود.

پاک کردن سلول: در این حالت خود سلول حذف نمیشود و فقط محتویات داخل آن یا قالب بندی آن یا توضیحات آن و یا هر سه پاک میشوند.

خانه های مورد نظر را انتخاب میکنیم. از منوی Edit، گزینه Clear را انتخاب میکنیم. زیر منویی باز می شود که شامل گزینه های زیر است:

All: هم محتوای خانه، هم Format خانه و هم توضیحات را پاک میکند.

 Format: فقط Format خانه های انتخابی را پاک میکند.

 Comment: فقط توضیحات را پاک میکند.

 Content: فقط محتوای خانه های انتخابی را پاک می کند.

نظرات (0)


نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
ads